The Chef (Kocken) 19 years old

The Chef

Året är 1969. Artonårige Martin mönstrar på som andrekock på lastfartyget "Snow Drift", med destination Kapstaden. Det är Martins tredje resa. I fartygets kök härskar förstekocken Peter Stein, här är allting underkastat hans osynliga och brutala regelverk. Martin är lyckligt omedveten om vad som väntar honom och hans kompis, kockeleven Sundsvall.

Credits

The Chef Cast

Name Character
Ralph Carlsson He was 52, now 72 years old as Silver
Kjell Bergqvist He was 52, now 71 years old as Peter Stein
Peter Viitanen He was 25, now 44 years old as Sundsvall
Henrik Lundström He was 21, now 40 years old as Martin von Lindhé

The Chef Crew

Name Department
The Chef poster
The Chef (19 years)

  • Release day: Friday, February 25, 2005
  • Runtime: 116 minutes