Carcereiros: O Filme 3 years old

Carcereiros: O Filme

Credits

Carcereiros: O Filme Cast

Name Character
Jackson Antunes He was 66, now 69 years old
Milton Gonçalves He was 85, now 89 years old
Tony Tornado He was 89, now 93 years old
Dan Stulbach He was 50, now 53 years old

Carcereiros: O Filme Crew

Name Department
Marçal Aquino as Writer. He was 61 (now 65) years old Writing
Caio Gullane as Producer. He was 46 (now 49) years old Production
Fabiano Gullane as Producer. He was 48 (now 52) years old Production
Fernando Bonassi as Writer. He was 57 (now 61) years old Writing
Marcelo Starobinas as Writer. Writing
José Eduardo Belmonte as Director. He was 49 (now 53) years old Directing
Fernando Grostein Andrade as Producer. He was 38 (now 42) years old Production
Carcereiros: O Filme poster
Carcereiros: O Filme (3 years)

  • Release day: Thursday, November 28, 2019
  • Runtime: 110 minutes